فرهنگ ترافیکی دانش آموزان شمال شرق تهران افزایش می یابد

شهردارآنلاین: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 از فرهنگ سازی ترافیکی و برگزاری 4000 نفرساعت کارگاه آموزشی در مدارس شمال شرق تهران خبر داد.

ادامه مطلب

view:153 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش