فرماندار پیشوا ،فرماندار شاهرود شد

فرماندار پیشوا بعنوان فرماندار شاهرود منصوب شد

ادامه مطلب

view:16 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 ماه پیش