فرمانداری مخالفتی با اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین ندارد

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر اینکه فرمانداری مانع اجرای حکم ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژعلاالدین شده گفت: فرمانداری هیچ گونه مخالفتی با اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ندارد.

ادامه مطلب

view:184 منبع: ایلنا - 1 سال پیش