فرمانداری تهران مخالفتی با اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین ندارد

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر اینکه فرمانداری مانع اجرای حکم ماده 100 در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژعلاالدین شده گفت: فرمانداری هیچ گونه مخالفتی با اجرای حکم تخریب طبقه…

ادامه مطلب

view:169 منبع: ویستا - 1 سال پیش