فرصت تاریخی ترامپ 5 اقدام جدی علیه ایران

«واشنگتن در 37 سال گذشته به هدف خود که تغییر رفتار ایران بوده، دست نیافته است؛ ترامپ می تواند با در پیش گرفتن پنج گام، فصلی جدید را در روابط آمریکا و ایران آغاز نماید...»

ادامه مطلب

view:100 منبع: جام نیوز - 9 ماه پیش