فرسوده بودن شبکه انتقال آب شرب هویزه

مدیرامور آبفاروستایی هویزه گفت: خط انتقال آب روستای و شبکه توزیع آب شرب روستای سعدون دو  فرسوده است.

ادامه مطلب

view:71 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش