فرزند امام جمعه خاش ترور شد قتل مولوی عبدالشکور در مسجد

عبدالشکور کرد فرزند مولانا عبدالستار صبح امروز در خیابان امام بخش‌خاش مورد سوءقصد قرارگرفت.

ادامه مطلب

view:14 منبع: ایلنا - 2 ماه پیش