فرزند امام جمعه خاش ترور شد قتل مولوی عبدالشکور در مسجد

عبدالشکور کرد فرزند مولانا عبدالستار صبح امروز در خیابان امام بخش‌خاش مورد سوءقصد قرارگرفت.

ادامه مطلب

view:22 منبع: ایلنا - 4 ماه پیش