فرزندان ما یاد می‌گیرند که با خشونت حق خود را طلب کنند خشم عدم امنیت شغلی بر سر خانواده آوار می‌شود کودکان تبعیض‌هارا می بینند معلم کم فروش بدترین دزد است

آرمان شرق-علیرضا پورحسین:خشونت این روزها در نمایه های مختلف در جامعه ما نمود دارد، متاسفانه شاهد آن هستیم که در تعاملات روزمره با کمترین برخورد و با ایجاد کمترین شرایط اصطکاکی، برخی از شهروندان به سرعت…

ادامه مطلب

view:20 منبع: ویستا - 4 ماه پیش