فرزاد اسکندری، غزاله باغبانی برآورد یک سیستم چند متغیره تصادفی با استفاده از روش های داده کاوی

نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه عصبی با لحاظ نتایج خوشه بندی با میانگین قدر مطلق خطای 5 درصد می تواند عملکرد خوبی جهت برآورد وجه نقد شعب در خوشه های مختلف ارائه دهد. - برآورد یک سیستم چند متغیره تصادفی با استفاده از روش های داده کاوی نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه عصبی با لحاظ نتایج خوشه بندی با میانگین قدر مطلق خطای 5 درصد می تواند عملکرد خوبی جهت برآورد وجه نقد شعب در خوشه های مختلف ارائه دهد. چکیده در حال حاضر، ... منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:44 منبع: قطره - 1 سال پیش