فرانسه به خریداران ایرانی خط اعتباری یورو پایه می‌دهد

هدف از این کار این است که با بازآرایی ساختارهای مالی از روش‌هایی استفاده شود که چه از طریق ارزی و چه از طرق دیگر ارتباطی با ایالات متحده نداشته باشد، تا از این طریق از مداخله تحریم‌های آمریکا با اثرات فرامرزی در معاملات با ایران، جلوگیری شود.

ادامه مطلب

view:16 منبع: 55 آنلاین - 3 ماه پیش