فراخوان چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان منتشر شد

رئیس ستاد برگزاری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان گفت: در راستای بیست و پنجمین جشنواره تئاترکاشان، چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مهر نیز در فرهنگ سرای مهر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان برگزار می شود.

ادامه مطلب

view:20 منبع: پارس - 4 ماه پیش