فراخوان مشارکت در پروژه بومی سازی سیستم های انتقال نوری دانلود فرم

مرکز تحقیقات مخابرات ایران از شرکت های دانش بنیان که به مشارکت و سرمایه گذاری 50 درصدی در پروژه بومی سازی سیستم های انتقال مخابرات نوری پرظرفیت تمایل دارند، - طی فراخوانی دعوت به عمل آورده است.پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون قصد دارد با مشارکت شرکت های داخلی نسبت به بومی سازی سیستم های انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ بیت 100G که سیستم انتقال مخابرات نوری پرظرفیت محسوب می شوند، اقدام کند. لذا ... منبع خبر: مجله شبکه دسته بندی خبر: فناوری

ادامه مطلب

view:73 منبع: قطره - 1 سال پیش