فراخوان مردم به یک حرکت عمومی در زمینه کتابخوانی

بازیگر سینما و تئاتر مردم را به یک حرکت عمومی در زمینه کتابخوانی فراخواند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش