فراخوان فورد برای بررسی نقص فنی ۵۵۰ هزار خودرو

شرکت فورد برای بررسی یک نقص فنی در ۵۵۰ هزار خودروی خود فراخوان داد. موضوعی که باعث خواهد شد طیف وسیعی از کاربران فورد ناچار به مراجعه به کارخانه فورد باشند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: الف - 3 ماه پیش