فتحی سرپرست باشگاه استقلال و ملکی رئیس هیات‌مدیره شد

مدیرعامل مستعفی استقلال پس از برگزاری جلسه هیأت مدیره از سمت خودبرکنار شد و امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه شد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: الف - 4 ماه پیش