فتاح: به جای دارندگان حقوق‌های نجومی فقرا باید در راس جامعه قرار گیرند فقط افراد شکم سیر در فتنه حضور داشتند

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: به جای دارندگان حقوق‌های نجومی فقرا باید به عنوان مصادیق امام خمینی(ره) در راس جامعه قرار گیرند تا جامعه بتواند به سمت پیشرفت بیشتر حرکت کند.

ادامه مطلب

view:98 منبع: رجا - 11 ماه پیش