فاز نخست آبرسانی به روستای تیس چابهار افتتاح شد

مرحله نخست آبرسانی به روستای تیس تنها روستای محدوده منطقه آزاد چابهار با حضور مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار و جمعی از مدیران محلی افتتاح شد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش