فارس گزارش می دهد لزوم شفاف سازی درباره بازدید بازرسان آژانس اتمی از دانشگاه علم و صنعت درخواست برای دست برداشتن از لاشه برجام

آیا طبق توافق برجام که به اعتقادخیلی ها هیچ عایدی برای ما نداشته، آژانس می تواند هر زمانی که خواست وارد دانشگاه های ما شود و از تحقیقات اساتید و دانشجویان ما نمونه برداری کند؟ - لزوم شفاف سازی درباره بازدید بازرسان آژانس اتمی از دانشگاه علم و صنعت/ درخواست برای دست برداشتن از لاشه برجام آیا طبق توافق برجام که به اعتقادخیلی ها هیچ عایدی برای ما نداشته، آژانس می تواند هر زمانی که خواست وارد دانشگاه های ما ... منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:35 منبع: قطره - 5 ماه پیش