فاجعه ای که از بیخ گوش دانش آموزان گذشت

نشت گاز منواکسید کربن در یکی از دبیرستان های پسرانه مشهد منجر به تخلیه کلاس ها و بخش هایی از این مدرسه شد.

ادامه مطلب

view:82 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش