غیبت سوال برانگیز هاشمی در سفرهای استانی وزیر

غیبت مناف هاشمی در سفرهای استانی و افتتاح پروژه‌های عمرانی در حالی که وی در وزارت سمتی مربوط به پروژه‌ها دارد سوال برانگیز است.

ادامه مطلب

view:172 منبع: تابناک - 1 سال پیش