غیبت تیام و جباروف با مجوز غیر رسمی شفر بیرانوند نیم فصل به اسپانیا می‌رود فرار چند میلیاردی افتخاری

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و ششم تیرماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش