غیبت تیام و جباروف با مجوز غیر رسمی شفر بیرانوند نیم فصل به اسپانیا می‌رود فرار چند میلیاردی افتخاری

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و ششم تیرماه به رشته‌های مختلف ورزش به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

ادامه مطلب

view:9 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش