غنی سازی اوقات فراغت جوانان در اولویت برنامه ها فیلم

غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد باید در دستور کار همه دستگاههای ذیربط قرار گیرد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش