غفلت از خانواده و کرامت زن، عمده‌ترین دلیل شکست الگوهای غربی

جامعه متمدن غربی که می خواست الگوی خوشبختی در زندگی را، به تمام و کمال برای همه انسانهای دنیا بپیچد و به خیال خود انسانی متمدن، صنعتی و آزاد تربیت کند، امروز در الفبای یک زندگی ساده نیز در مانده است.

ادامه مطلب

view:77 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش