غروی: در اظهارات جناحی هم باید ادب را رعایت کرد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توصیه به امامان جمعه برای بیان صحبت های ناصحانه گفت: آنها باید اخلاقی صحبت کنند تا بتوانند نقش خودشان را به بهترین نحو ایفا کنند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: انتخاب - 8 ماه پیش