غرق شدن سلفی بگیران در آب تصاویر

در این تصاویر از غرق شدن 3 دانش آموز به خاطر عکس سلفی در ساحل غربی هند را مشاهده می‌کنید.

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش