غرب با کودتای 28 مرداد بحران دموکراسی را در منطقه کلید زد

بغداد – ایرنا – یک محقق و متفکر فرانسوی گفت که آغاز بحران دموکراسی درمنطقه نه از بهار عربی بلکه از دخالت های غرب در ایران از سال 1953 (کودتای 28 مرداد 32) بوده است.

ادامه مطلب

view:21 منبع: ایرنا - 5 ماه پیش