غرامت تمامی زیان دیدگان سانحه هوایی ارومیه پرداخت شده است

مدیر بیمه های کشتی ، هواپیما وحمل کالای بیمه ایران با اشاره به طرح شکایت یکی از زیان دیدگان سانحه هوایی ارومیه گفت : غرامت تمامی زیان دیدگان سانحه هوایی ارومیه پرداخت شده است. - غرامت تمامی زیان دیدگان سانحه هوایی ارومیه پرداخت شده است " مدیر بیمه های کشتی ، هواپیما وحمل کالای بیمه ایران با اشاره به طرح شکایت یکی از زیان دیدگان سانحه هوایی ارومیه گفت : غرامت تمامی زیان دیدگان سانحه هوایی ارومیه پرداخت شده است. منبع خبر: شما نیوز دسته بندی خبر: حوادث

ادامه مطلب

view:23 منبع: قطره - 9 ماه پیش