غبار روبی مدارس بخش بم پشت سراوان توسط مسئولین تصاویر

درآستانه باز گشایی مدارس، مسئولین بخش بم پشت سراوان به نظافت مدارس پرداختند.

ادامه مطلب

view:40 منبع: دانا - 11 ماه پیش