عکس فشار له کننده روی مهدی طارمی

فریادهای مهدی طارمی بعد از گل به پیکان، بار دیگر نشان داد بازی در پرسپولیس و یدک کشیدن ادعای آقای گلی چه فشار سنگینی به همراه دارد.

ادامه مطلب

view:134 منبع: 598 - 1 سال پیش