عکس غرق شدن پراید در سواحل بندرعباس

پرایدی که در سواحل بندرعباس اسیر جزر و مد شد.

ادامه مطلب

view:78 منبع: جنوب نیوز - 7 ماه پیش