عکس حلب، قبل و بعد از اشغال

به نقل از کانال تلگرامی 598

ادامه مطلب

view:27 منبع: 598 - 5 ماه پیش