عکس حلب، قبل و بعد از اشغال

به نقل از کانال تلگرامی 598

ادامه مطلب

view:75 منبع: 598 - 1 سال پیش