عکس بستری شدن مهران غفوریان در بیمارستان

قم فردا: مهران غفوریان به‌دلیل فشار کاری بالا در بیمارستان بستری شد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: قم فردا - 3 ماه پیش