عکس آبشار ۱۹۰ متری

قم فردا: آبشار مولتنوما در ایالت اورگن کنار دره ای در نزدیکی رودخانه ی کلمبیا، در شهر تروتدال، کنار بزرگراه تاریخی رودخانه ی کلمبیا قرار گرفته است. بلندی این آبشار ۱۹۰ متر است. مولتنوما بزرگترین آبشار ایالت اورگن در آمریکا است.

ادامه مطلب

view:119 منبع: قم فردا - 1 سال پیش