عکسی دیده نشده از گفتگوی امام خمینی (ره) با خبرنگاران در نوفل لوشاتو

این عکس در سال ۱۳۵۷ از گفتگوی خبرنگاران جرائد با امام خمینی در نوفل لوشاتو در چادر موسوم به «چادر انقلاب» گرفته شده است.

ادامه مطلب

view:97 منبع: آفتاب - 1 سال پیش