عکس: زوجی که در سانچی آسمانی شدند

عکس زیر افسر دوم حسین جهانی را به همراه همسرشان ساقی فعال نشان می دهد که در حادثه نفتکش ایرانی به شهادت رسیدند.

ادامه مطلب

view:32 منبع: فردا - 10 ماه پیش