عکس: اوج بی برنامگی در مراسم برترین های فوتبال

اوج بی برنامگی در مراسم برترین های فوتبال ؛ در حالیکه در کارت دعوت میهمانان ساعت 20:30 شروع مراسم و ساعت 23 پایان آن ذکر شده بود مراسم ساعت 23 شروع شد.

ادامه مطلب

view:77 منبع: فردا - 11 ماه پیش