عوامل درگیری محله فلک الدین خرم آباد دستگیر شدند

رئیس پلیس استان لرستان از دستگیری تعدادی اراذل اوباش لرستان که با درگیری اقدام به ایجاد رعب و وحشت کرده بودند، خبرداد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: ویستا - 3 ماه پیش