عمل عجیب شهرداری در قبال شبکه های اجتماعی

شهرداری دراتوبوس ها و مترو تبلیغات منفی علیه شبکه‌های اجتماعی میکند در صورتی که خود در پایین تبلیغات لینک تلگرام و اینستاگرام شهرداری را درج کرده است

ادامه مطلب

view:58 منبع: 55 آنلاین - 6 ماه پیش