عملیات موشکی مشترک بالستیک نیروهای نظامی آمریکا و کره جنوبی در پاسخ به پرتاب موشکی اخیر کره شمالی

مقامات ارشد ارتش آمریکا و کره جنوبی در پاسخ به آخرین آزمایش موشکی کره شمالی که پنتاگون آن را "موشک بالستیک بین قاره ای" نامیده بود، "گزینه های نظامی" را مورد بحث قرار دادند.

ادامه مطلب

view:74 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش