عملیات فارابی حمایت از خشونت فلسفی و خیابانی سلطنت ایران‌شهری بود

رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: اعطای جایزه با دست رئیس‌جمهور به فردی که پیوند شریعت و اتحاد عرفان اسلامی با فلسفه اسلامی را مهم‌ترین علت انحطاط ایران و زوال فلسفه سیاسی اسلامی می­‌داند، انداختن پوست خربزه زیر پای رئیس‌جمهور است.

ادامه مطلب

view:66 منبع: فارس - 9 ماه پیش