عملیات ارتش سوریه در یک قدمی مرزهای اردن

با آغاز عملیات جدید ارتش در جنوب سوریه، تاکنون 60 درصد از مناطق استان درعا از وجود تروریست ها آزاد شده است.

ادامه مطلب

view:39 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش