علی کریمی، جباری را نخواست

علی کریمی به احتمال حضور مجتبی جباری در سپیدرود واکنش نشان داد.

ادامه مطلب

view:72 منبع: 598 - 7 ماه پیش