علی کریمی، جباری را نخواست

علی کریمی به احتمال حضور مجتبی جباری در سپیدرود واکنش نشان داد.

ادامه مطلب

view:57 منبع: 598 - 3 ماه پیش