علی مطهری نایب رئیس مجلس، صحبت منتشر شده از قول او درباره مخالفت با نمایش در آغوش گرفتن رئیس‌جمهور زن کرواسی را تکذیب کرد: «من گفته بودم...»

- اما در خبرها عنوان «انتقاد علی مطهری از پخش رفتار رئیس جمهور کرواسی» آمده بود که از صحبت من چنین مطلبی بر نمی آمد.برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب

view:7 منبع: کافه سینما - 2 ماه پیش