علیرضا منصوریان در استقلال ماندنی شد

هیئت مدیره استقلال گفت: قرارداد علیرضا منصوریان سه ساله است و با قدرت به کارش ادامه خواهد داد.

ادامه مطلب

view:121 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش