علت پخش نشدن برنامه «نگاه یک»، عدم حضور جهانگیری بود

برازش گفت: برنامه «نگاه یک» شنبه شب، به درخواست جناب آقای جهانگیری به وی اختصاص پیدا كرد؛ اما در آخرین ساعات شروع برنامه، معاون اول رئیس جمهور در برنامه حضور پیدا نكرد.

ادامه مطلب

view:42 منبع: تیتر 1 - 9 ماه پیش