علت تاخیر در پذیرش قطعنامه از طرف امام خمینی (ره) چه بود؟

هوشمندی امام خمینی(ره) مبنی بر مذاکره غیر علنی باعث شد محتوای قطعنامه در حد زیادی که منافع ایران پس از پایان جنگ را تامین کند به دنبال داشته باشد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش