عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد؛ سرنوشت پزشک خانواده در برنامه ششم اعتبار طرح کامل نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تمایل وزارت بهداشت برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در برنامه ششم توسعه خبر داد. جزییات بیشتر در لینک

ادامه مطلب

view:20 منبع: ویستا - 5 ماه پیش