عضو هیات مدیره پدیده:مقدمات فعالیت اتاق مبادلات سهام این پروژه انجام شده است

مشهد – ایرنا – عضو هیات مدیره پروژه پدیده گفت : برنامه ریزی ها و مقدمات کار برای فعالیت اتاق مبادلات سهام این شرکت آماده شده، اما هنوز این اتاق تشکیل نشده است.

ادامه مطلب

view:63 منبع: ایرنا - 1 سال پیش