عضو شورای مرکزی اعتماد ملی: جلسه اخیر شورای مرکزی نوعی کودتا بود‌

بیگدلی در واکنش به انتخاب حضرتی به عنوان قائم مقام جدید اعتماد ملی در جلسه اخیر این حزب گفت: برخی از دوستان قصد تمکین در برابر قانون و اساسنامه را ندارند و سعی می‌کنند از طرق‌ غیرقانونی سلطه خود بر حزب را تحمیل کنند‌.

ادامه مطلب

view:14 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش