عضو شورای شهر مشهد: نیروهایی که با رابطه جذب شده اند خارج شوند هبه 190 میلیاردی شهرداری به نهادهای مختلف

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با پیگیریهای شورای شهر باید نیروهای غیرمتخصصی که در این دوره از شورا با رابطه جذب شده اند خارج شوند اما از خروج نیروهای متخصص و کارشناس شهری از جمله حوزه تخصصی قطار شهری جلوگیری شود. - محمدرضا دیمه کار روز سه شنبه در نطق پیش از دستور نشست شورای شهر مشهد افزود: اخیرا 13 نفر از مهندسان عمران و متخصص در حوزه قطار شهری مشهد تعدیل و اخراج شده اند.وی در ادامه یکی از دغدغه های مشترک شورای ... منبع خبر: ایرنا دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:74 منبع: قطره - 1 سال پیش